Northern Saw-whet Owl

Saw-whet-Owl-01Northern Saw-whet Owl 01 – Kalispell, MT – Jan Saw-whet-Owl-02Northern Saw-whet Owl 02 – Ontario, Canada – Jan